Bli Sponsor och hjälp mig med projektet

Vill Ni vara delaktiga i detta projekt och stötta mig och andra rörelsehindrade i vår rehabilitering till ett liv mer värt att leva!?

Genom att lyckas med detta projekt kan jag visa på att loppet inte är kört, trots våra skador. På så sätt kan jag tillsammans med Er inspirera fler funktionshindrade personer att inte ge upp kampen, samtidigt informera ”rörligt” folk att vi finns och fortfarande kan!

Det jag kan erbjuda för Ert bidrag är att visa upp Ert namn och stöd genom reklam på och vid sidan om bilen. Exponeringen kommer att ske vid bl.a. uppvisningar, mässor, bandagar och träffar. Jag kommer även kunna hålla föredrag, medverka i företagsträffar, öppet hus dagar, kick off m.m. Jag är öppen för förslag för ett bra samarbete.

Jag ser fram emot Er hjälp i detta projekt! Tillsammans kommer vi lyckas!

Har Ni frågor eller funderingar så tveka inte att höra av Er till mig!